Coaching med Fjordfun

Personlig utvikling / coaching med Fjordfun and Liberty

Ann Elisabeth er en Senior Practitioner Coach og Mentor med flere års erfaring. Hennes arbeid hjelper deg med å ta viktige karrierebeslutninger, blir mer bevisst i karriere og i privatlivet. Det gjør deg i stand til å finne ny retning. Resultater inkluderer større klarhet og selvbevissthet. Det gir økt motivasjon og utviklet faglig og personlig trygghet.


Ann Elisabeth er Senior Practitioner Coach med mange års erfaringer. Ann Elisabeth gir deg mulighet til å utvikle deg slik at du oppnår varig endring og utvikling, enten i det profesjonelle eller personlige liv.

 

Ann Elisabeth og Liberty coaching and consulting.

Hva er coaching?

Ifølge Phillipe Rosinski er coaching kunsten å tilrettelegge utløsningen av folks potensial til å nå meningsfulle, viktige mål". Coaching er en interaktiv og utviklingsprosess der coachen hjelper deg med å finne dine egne løsninger, oppdage nye muligheter, og iverksette tiltak.

Her er hva tidliger kunder sier:

"Ann Elisabeth har fått meg til å innse hva som er viktig for meg, hva som motiverer meg, hvordan jeg trives best og hva jeg vil oppnå og hvorfor. I løpet av samtalene med Ann Elisabeth har jeg gått i dybden og blitt mer bevisst på mine verdier, hva jeg er god på, hva som gir meg energi. Ann Elisabeth er en utrolig dyktig person som jobber på en behagelig, proff og spennende måte! Hun er en veldig god lytter, menneskekjenner, genuint interessert i det hun gjør og legger mye innsats og engasjement i måten hun jobber på". H 52 år.

 

"Ann Elisabeth’s ikke-dømmende tilnærming skaper en atmosfære av tillit, som åpner opp for å utforske hvem jeg er, mine innerste ønsker og mine evner. Hun gjør meg til å tenke dypere, og oppmuntrer meg til å komme nærmere meg selv, i betydningen av å bli mer bevisst på hvem jeg er, og hva som er viktig for meg i mitt liv. Hennes evne til å snu mitt fokus fra fortiden-og ikke-mestring , til nåtid / fremtid og mestring, har gitt større kvalitet i livet mitt". P 49 år

 

"Jeg følte aldri at jeg måtte svare til noen. Det var alltid på mine premisser. Du har alltid stilt de riktige spørsmålene til rett tid og i min tid. Nå gjør jeg det jeg har alltid ønsket å gjøre. Hvis det ikke var for deg, jeg ikke ville være der jeg er nå". B 35 år.